Suhar

Suhar
Manizzzz
suhar
Suhar
Suhar
Suhar
Suhar
Dah Dewasa .... gua


Suhar dan Rion Hafidzoh Soorkatti
Suhar dan Rion Hafidzoh Soorkatti
Cucu Rasiwan bin Kasan, yang merupakan anak ke-5 Sukadi bin rasiwan hasil perkawinan dengan Tarkini adalah Suhar. Menamatkan Sekolah di SDN 05 Loning, SMPN 01 Petarukan dan SMK Negeri 1 Pemalang.
Gadis yang tergolong pintar saat masih bersekolah ini sekarang masih remaja merantau ke Jakarta untuk bekerja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Blog Archive Loning News

Followers Loning News